06
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
ایرانشهر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اسامی شهرهای نارنجی و قرمز تا 13 فروردین 1400

خیز کرونا از غرب به شرق کشور

تعطیلات نوروز در حالی به پایان رسید که رنگ استان‌های غربی با شیوع گسترده کرونا قرمز شد. این تغییر رنگ با حرکت تدریجی کرونا به مرکز و شرق کشور همچنان ادامه دارد
گزارش
نوروز۱۴۰۰ با آرامش نسبی کرونا در بسیاری از شهرهای کشور آغاز شد اما با گذشت 2هفته و پایان تعطیلات، موج چهارم مهمان بسیاری از استان‌های کشور شد.