38
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
همه‌چیز درباره خرید اینترنتی

بازار را به خانه ببرید

بازار خریدهای اینترنتی این روزها کم‌رونق‌تر از بازار تجریش نیست.