حوادثی با پایان شیرین

حادثه‌ها همیشه در کمین هستند و از آنها گریزی نیست؛ از سیل و زلزله گرفته تا تصادف و قتل‌های فجیع. امسال هم لحظاتی پس از تحویل سال سیل حادثه‌ها شروع شد و همچنان ادامه دارد. اکنون می‌خواهیم به حوادثی که در نوروز اتفاق افتاد اما پایان شیرینی داشت بپردازیم.