قرارگاه ساماندهی یا سازندگی مرغ!

خبر: قرارگاه ساماندهی مرغ کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف، ازجمله قوه قضاییه و وزارت صمت، در آخرین جلسه خود در راستای ساماندهی تولید گوشت مرغ و براساس قیمت مؤلفه‌های تولید، نرخ مصوب مرغ را افزایش داد.