25
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوی دهیار نمونه شمیرانات از دغدغه‌هایش برای ناصرآباد می‌گوید

وقتی دهیار شدم

گشت وگذار در باغ‌های میوه ناصرآباد و بازی‌های کودکانه در کوچه‌باغ‌های این روستای کوهستانی، بخشی از خاطرات شیرین او از روستای پدری است؛ همان روستایی که ۳ سال پیش تصمیم گرفت برای حل معضلات و کمبودهایش آستین همت بالا بزند و دوباره آن خاطرات شیرین را برای کودکان امروز روستا هم زنده کند.