درباره همکاری 25‌ساله

این روزها در کنار آمار و اخبار کرونا، پرسشی در شبکه‌های اجتماعی و جمع‌های حضوری و رسانه‌ها بیشترین توجهات را به خود جلب کرده: ماجرای سند 25‌ساله همکاری ایران و چین چیست؟ حواشی این موضوع چنان زیاد شده که مانند دیگر موضوعات مهم سال‌های اخیر در جامعه ایرانی دستمایه طنزهایی قرار گرفته که دست‌به‌دست می‌چرخند و درکنار خنده‌هایی گذرا اثری تلخ به‌جا می‌گذارند.