عملیات اجرایی ساخت پیاده‌راه خیابان شهرداری امسال آغاز می‌شود

عملیات اجرایی طرح خیابان کامل و پیاده‌راه خیابان شهرداری حد فاصل میادین قدس تا تجریش در سال۱۴۰۰ آغاز می‌شود.