36
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
شورایاران منطقه ۳  از شاخص‌ترین  پروژه‌های توسعه محلی ۱۴۰۰ می‌گویند

توسعه محلی روی میز مدیران شهری

سال گذشته بود که شورای پنجم شهر تهران مصوبه‌ای را برای اجرای پروژه‌های کوچک مقیاس در سطح محله‌های تهران به شهرداری مناطق ابلاغ کرد؛ پروژه‌هایی با هدف رفع مشکلات زیرساختی، کالبدی، ترافیکی، زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی محله‌ها که در فرایندی مشارکتی با شهروندان و نظر مشورتی شورایاری محله‌ها با محوریت شهرداری مناطق شناسایی و معرفی شدند.