30
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
از هتل «باتمان‌قلیچ»  فقط یک گود عظیم است

سرگذشت عجیب ۵ستاره اینترنشنال

زمین خالی و گودبرداری تقاطع خیابان‌های شریعتی و رسالت که دورتادورش پوشیده‌ شده روزگاری پاتوق افراد سرمایه‌دار و مشهوری بود که برای اقامت، هتل ۵ستاره اینترنشنال تهران را انتخاب می‌کردند.