25
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 1 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بساط رنگ‌آمیزی تخم‌مرغ‌های غول‌پیکر که در شهر پهن می‌شود، حال و هوای نوروز هم از راه می‌رسد.
معتقد است که فرشبافی با نگاه هنری می‌تواند رشته‌ای برای پرکردن اوقاف فراغت باشد و تولیدکنندگان خانگی در صورت حمایت می‌توانند از این راه کسب درآمد کنند.
ماجرای ثبت جهانی خیابان ولی‌عصرعج

هویت تهران روی شانه‌های این خیابان است

خیابان ولی‌عصرعج برای تهران تنها یک خیابان و معبر برای رسیدن از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر نیست؛