خبرها/ سرمایه صندوق ذخیره فرهنگیان به 25هزار میلیارد تومان رسید

مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی این صندوق که مرتبط با بانک سرمایه است به ایسنا گفت: رسیدگی و بازرسی‌ها تقریبا به اتمام رسیده و اکنون موضوع تخلفات بانک سرمایه چندان ارتباطی به‌کار مؤسسه ندارد.