31
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گفت‌وگو با «کبری قدیمی» طراح و بافنده فرش که حمایت از این هنر ایرانی از دغدغه‌های اوست

گره‌های شادی‌بخش

معتقد است که فرشبافی با نگاه هنری می‌تواند رشته‌ای برای پرکردن اوقاف فراغت باشد و تولیدکنندگان خانگی در صورت حمایت می‌توانند از این راه کسب درآمد کنند.