35
شنبه 14 فروردین 1400
شماره 8185
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
فصل نو به بوستان‌های محله جلوه تازه‌ای بخشیده‌است

بهار در نیاوران

هوای بهاری دعوتمان می‌کند که از خانه بیرون بزنیم و چه مقصدی بهتر از یکی از بزرگ‌ترین بوستان‌های شمیران که همواره میزبان پایتخت‌نشینان است.