همدلی ایلامی ها در مهار کرونا

سرپرست استانداری ایلام: مدیریت موفق کرونا در ایلام بازگشت زودهنگام از وضعیت خطر به کم خطر و تثبیت وضعیت آبی را در برخی شهرهای استان رقم زد
قاسم سلیمانی‌دشتکی در حالی استان ایلام را به مقصد استانداری خوزستان ترک کرد که جدایی‌اش با توجه به پروژه‌های توسعه‌ای در دست اجرا، چندان به مذاق بخشی از مردم منطقه خوش نیامد.