10
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
معاون امور جوانان وزارت ورزش با اشاره به رشد ۵ درصدی آمار ازدواج گفت:اگر پرداخت وام ازدواج با این شیب ادامه یابد، تا پایان سال دولت ۵۰ هزارمیلیارد تومان وام ازدواج فقط در این یک سال پرداخت کرده و با احتساب سال‌های گذشته، این دولت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده است.
روایت همشهری از معلمانی که در سال سیاه کرونا مانع ترک‌تحصیل دانش‌آموزانشان شدند

قصه همراهی معلمان در سال سخت

گزارش
دانش‌آموزان مدرسه چند پایه شهید خزائی روستای موغان در شهرستان فریدن اصفهان طبق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری آموزش‌و‌پرورش باید مجازی سر کلاس درس حاضر شوند اما آنها هم مثل خیلی دیگر از دانش‌آموزان ایرانی نه تبلت و موبایل دارند و نه حتی روستایشان اینترنت درست و درمانی که بشود با آن کلاس درس مجازی برگزار و در آن شرکت کرد.