راه‌اندازی کتابخانه سیار روستایی

روستاهای غرب تهران به سبب شرایط اقلیمی و داشتن کودکان و نوجوانان با استعداد و ساکنان تحصیلکرده، به دلیل دسترسی مناسب به امکانات آموزشی مرکز شهر و البته وجود فراغت فراوان، ظرفیت بالقوه‌ای برای انجام فعالیت‌های فرهنگی به‌ویژه فعالیت‌های کتاب‌محور هستند.