12
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
کووید-19
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خبر
رئیس شورای‌عالی نظام پرستاری نسبت به مهاجرت پرستاران در دوره شیوع کرونا هشدار داد و گفت در کشورهای دیگر شرایط خوبی برای این افراد فراهم می‌شود و انگیزه مهاجرت‌شان را بالا می‌برد.
گزارش همشهری از آغاز کارآزمایی بالینی واکسن کووپارس و گفت‌وگو با دو داوطلبی که واکسن تزریق کردند

نخستین تزریق واکسن 3مرحله‌ای کرونا

تست انسانی واکسن نوترکیب تزریقی - استنشاقی کووپارس رازی روی 13داوطلب به صورت 2مرحله‌ای آغاز شد
تست انسانی واکسن نوترکیب تزریقی - استنشاقی کووپارس روی 13داوطلب از مجموع 133داوطلب انتخاب شده برای فاز اول کارآزمایی این واکسن آغاز شد. واکسنی که در 2مرحله به شکل تزریقی و در یک مرحله به شکل استنشاقی استفاده می‌شود .