32
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
کاشت ۱۵ هزار اصله درخت در هفته درختکاری، فضای سبز منطقه ۲۲ را توسعه می‌دهد

چه سر سبز میشود محله من

روزگاری در میان پایتخت‌نشینان نگهداری از درختان هر جا که روییده بود، ارزشی فرهنگی بود و بی‌اعتنایی به آن گذر از خط قرمز تلقی می‌شد، اما امروزه شرایط به گونه‌ای دیگر شده است.