هزینه‌تراشی برای مردم با ریسک 4میلیارد دلاری

گزارش تحلیلی همشهری؛ مخاطرات اصرار مجلس بر استفاده از سوخت گاز مایع در بخش حمل‌ونقل چیست؟
با بسته شدن پرونده ردیف‌های درآمدی بودجه 1400، نمایندگان وارد بررسی هزینه‌ها می‌شوند و شکننده بودن درآمدها و منابع و قطعی فرض کردن هزینه‌ها به پاشنه آشیل جدی برای دولت فعلی و حتی آینده ایران تبدیل خواهد شد.