نظافت شهر بدون قرنطینه

درخواست پاکبانان از مردم: لطفا ماسک‌ها را درون سطل بیندازید
یک‌سال از شیوع کرونا می‌گذرد اما پاکبانان حتی یک روز قرنطینه نبودند و شبانه‌روز مشغول نظافت شهر هستند. پاکبانان زحمتکش‌ترین قشر جامعه هستند که همیشه در شهر حضور دارند و حتی کووید-‌19هم نتوانست مانع تلاش و خدمت‌رسانی‌شان شود.