40
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

«در حموم» کجاست؟

تنها حمام «باغ فیض» که تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی مورد استفاده اهالی این روستا قرار می‌گرفت، در شمال میدان اصلی و ابتدای کوچه شهید «عبدالله نادعلی» قرار داشت.