آمادگی منطقه 22 برای رفع مشکل فاضلاب‌ خانگی

شهرداری منطقه 22، آماده همکاری با شرکت فاضلاب برای رفع مشکل فاضلاب‌های خانگی است.