سرقت‌های سریالی دختر معتاد برای انتقام‌جویی از پدر

« شوهرم کلاهبردار از آب در آمد و خودم معتاد به شیشه شدم. همین باعث شد پدرم مرا طرد کند. من هم برای انتقام نقشه سرقت های سریالی کشیدم.»