25
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
صفحه 15 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بانوی هم‌محله‌ای داوطلبانه به اهالی مشاوره می‌دهد

سنگ صبور همسایه

فرصت‌های شغلی بسیاری را به سبب نذر معنوی خود یعنی «مشاوره داوطلبانه» در مدارس و پایگاه‌های عمومی منطقه، از دست داد.