درباره نوروزِ نیامده و محدودیت‌های کمتر

نوروز99 برای بسیاری با هراس از آینده، نو شد، اما در همان روزهای بحرانی، این امید در دلمان جان گرفته بود که با گرم‌شدن هوا، زندگی به روال روزهای عادی باز خواهد گشت
گذر زمان نشان داد که نباید به حذف کرونا دل بست، مگر روزی که اکثریت جامعه با تکیه بر واکسن در برابر کرونا ایمن شده باشند. قبول کرونا، تا حدودی به ما آموخت که چطور با رعایت پروتکل‌ها در محل کار حاضر شویم و با حفظ فاصله، جویای احوال نزدیکان باشیم.