چند واحد درسی عذرخواهی

ژاپنی‌ها به اصولگرایی مشهورند؛ آن هم در وادی عمل، نه حرف! مدیری که اشتباهی می‌کند اگر خودکشی نکند حتما تا کمر تا شده و در ملاعام از همه عذرخواهی می‌کند و بعد هم استعفا می‌دهد.