31
دو شنبه 11 اسفند 1399
شماره 8171
صفحه 7 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
این روزها قرارگاه مدافعان سلامت و شهدای گمنام محله مهرآبادجنوبی پویش تازه‌ای راه‌ انداخته است

هم سفره با همسایه باش

رسم دیرین‌شان بود که با شبیخون «کووید‌-۱۹» شکل و شمایلی تازه و منسجم به خود گرفت.