کوچ حامیان ترامپ از توییتر و فیسبوک

برای طرفداران دونالد ترامپ، پلتفرم‌هایی مانند گاب، می‌وی و دیسکورد، جایگزین توییتر و فیسبوک شده‌اند
گروه‌های افراطی و هواداران تئوری‌های توطئه و نژادپرستی در آمریکا که بیشترشان حامی دونالد ترامپ هستند، چندهفته‌ای است که به پلتفرم‌های جدید نقل مکان کرده‌اند تا هم از قوانین سختگیرانه در امان باشند و هم در محلی امن‌تر با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.