دشواری‌های آغاز دیپلماسی برای بایدن

باوجود یک‌ماه از سپری شدن تغییر دولت در ایالات‌متحده نه‌تنها هنوز نشانه‌های روشنی از دگرگونی عمده در سیاست خارجی آمریکا دیده نشده، بلکه حتی نمی‌توان گفت که دولت بایدن اساساً سیاست خارجی تازه‌ای در پیش گرفته است.