«زرده»؛‌ نماد مظلومیت

۳۱تیر سال۶۷ یعنی فقط 4 روز بعد از پذیرش قطعنامه۵۹۸، 5فروند جنگنده عراقی در آسمان «زرده» دیده شدند. در این روز، 3 تا 5 بمب شیمیایی بر سر مردم روستا فرود آمد.