10
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
جامعه
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

حماسه قصر

گزارشی از ناگفته‌های قصرشیرین؛ شهری که جنگ در آن آغاز شد و به پایان رسید
جامعه
لوله تانک‌ها در برق آفتاب می‌درخشید. صدها تانک. بی‌رحم و مغرور نشسته بودند در بلندی. در ارتفاعات سیاوانه. درست بالای سر شهر. شهرِ تنها نه، آن روزها قصرشیرین، عروس کرمانشاه بود.