اینجا قربانیان، راوی جنگند

گزارشی از آدم‌ها و حال و هوای موزه صلح تهران
موزه صلح تهران، یکی از حلقه‌های زنجیره جهانی موزه‌های صلح- INMP- است. هدف آن تقبیح جنگ است و تکریم صلح. این مرکز به‌صورت اختصاصی انواع سلاح‌های شیمیایی و کشتارجمعی را با نمایش انواع اسناد، تصاویر و فیلم‌ها معرفی می‌کند.