توسعه زیرساخت‌های گردشگری تهران شتاب می‌گیرد

در روزی که اعضای شورای شهر تهران 8تذکر پیش از دستور داشتند، پارلمان شهری پایتخت به 2طرح رأی دادند؛ یکی برای سرعت دادن به ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های گردشگری پایتخت از طریق الحاقیه درباره نحوه پرداخت هزینه‌های ساخت‌وساز پروژه‌های گردشگری به‌ویژه هتل‌ها و دیگری برای معرفی میراث فرهنگی و طبیعی شهر از طریق ایجاد رمزینه کد QR CODE روی المان‌های شهری. تصویب این طرح‌ها در جلسه دیروز شورای شهر، در نهایت امور مربوط به گردشگری و میراث فرهنگی و طبیعی شهر را رتق و فتق می‌کند.