تولد یک عاشقانه ناتمام
کشتی ایران، در سال 1331به نخستین مدال خود در رقابت‌های المپیک دست پیدا کرد
هیچ ورزشی در تاریخ ایران، به اندازه کشتی رابطه عاشقانه‌ای با المپیک نداشته است. نخستین مدال ایران در المپیک را وزنه‌برداری گرفت اما از دومین دوره حضور ایران در المپیک، ‌این کشتی بوده که ایرانی‌ها را به امید مدال درگیر بزرگ‌ترین جشن ورزشی دنیا کرده است.