6
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رییس اداره سلامت منطقه۵ از فعالیت بی‌وقفه رابطان سلامت در منطقه می‌گوید

هدف؛ارتقای روحیه شهروندی

​​​​​​​  خودمراقبتی و حفظ سلامت فردی رابطه مستقیم با سلامت جامعه دارد.