12
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
کووید-19
122
122
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

ناتوان از پاسخ به مردم

نقد و نظر
اضطراب در زندگی سبب بروز پیامدهایی در رفتار افراد می‌شود که این پیامدها می‌تواند تبعات سبک و سنگین بسیاری در جامعه داشته باشد.
آنسو
​​​​​​​بیش از 92هزار مورد ابتلا به کرونا در یک روز. این آمار تکان‌دهنده‌ای از هند است که در هفته‌های اخیر روند تصاعدی شیوع کووید-19را تجربه می‌کند.
پایان دورکاری اداره‌ها و سازمان‌ها میان موافقت‌ها و مخالفت‌های کارشناسان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد

دوراهی دورکاری

تعدادی از سازمان‌های دولتی به کارکنانشان اعلام کرده‌اند که دورکاری از ابتدای مهر اجرا نمی‌شود و همه آنها باید سرکارشان برگردند
تقریبا همه استان‌های کشور در وضعیت قرمز قرار دارند.