14-15
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
احیای قنات‌های منطقه 5 با مشارکت معتمدان محلی و مدیریت شهری

نیمی از فضای سبز با قنات آبیاری می‌شود

قنات‌ها و نگهداری از آن در تهران قدیم و به‌ویژه محله‌هایی که کشاورزی و باغداری در آن رونق داشته، بسیار مهم بوده است.