18
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
ادب‌وهنر
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

80 سالگی یک صدا

جشن نامه‌ای برای 80 سالگی استاد محمدرضا شجریان شاگردان شجریان از آخرین کارگاه‌های استاد می‌گویند
بیش از نیم‌قرن کارنامه هنری محمدرضا شجریان روایت‌های بسیاری دارد، روایت‌هایی که بسیاری از آنها در طول این سال‌ها مکتوب شده‌اند و بسیاری دیگر در سینه دوستداران و همکاران او مانده‌اند.  برای ویژه‌نامه هشتادسالگی محمدرضا شجریان به سراغ نسل آخر شاگردان او رفته‌ایم.