123
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 5-4 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پیشنهاد «اسدالله امرایی» نویسنده، مترجم و روزنامه‌نگار هم‌محله‌ای برای روزهای کرونایی

خانه بمانیم و با کتاب رفاقت کنیم

«اسدالله امرایی»، نویسنده و مترجم نام‌آشنای دنیای فرهنگ، ساکن قدیمی محله «استاد معین» شهرک فرهنگیان است.