12-13
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 12 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
مشارکت ضعیف شهروندان منطقه 9 در طرح جداسازی زباله

95‌ درصد اهالی زباله‌ها را تفکیک نمی‌کنند

با گسترش شهرنشینی و افزایش جمعیت، مفهوم «پسماند» و البته «بازیافت»، ابعاد تازه‌ای به خود گرفت.