کوچ اجباری مهمانان ناخوانده

پرسه کارتن‌خواب‌ها در کوچه‌پسکوچه‌های تهرانسر، یکی از مشکلات امنیتی این محدوده از منطقه بود که در محله‌های شهرک «دریا» و «مسکن ویژه» نمود بیشتری داشت و صدای اعتراض اهالی را درآورده بود.