تهیه بسته معیشتی در ایستگاه‌های تندرستی

بسته‌های معیشتی از سوی بانوان ورزشکار در ایستگاه‌های «تندرستی» منطقه 5 جمع‌آوری و به دست نیازمندان می‌رسد.