11
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 11 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اعتراض اهالی محله به بلاتکلیفی پروژه‌های میدان فتح

همیشه پای کمبود بودجه در میان است

منطقه ۹ در غربی‌ترین ضلع «تهران»، روزگاری به زمین‌های کشاورزی و مسیرهای دسترسی به نخستین فرودگاه بین‌المللی کشور، بزرگ‌ترین و بلندترین عمارت سنگی پایتخت آزادی و کارگاه‌های صنعتی نوپا شهرت داشت.