10
دو شنبه 31 شهریور 1399
شماره 8043
صفحه 10محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
رئیس کلانتری 150 تهرانسر از جمع‌آوری 70کارتن‌خواب منطقه 21 می‌گوید

کوچ اجباری مهمانان ناخوانده

پرسه کارتن‌خواب‌ها در کوچه‌پسکوچه‌های تهرانسر، یکی از مشکلات امنیتی این محدوده از منطقه بود که در محله‌های شهرک «دریا» و «مسکن ویژه» نمود بیشتری داشت و صدای اعتراض اهالی را درآورده بود.