38
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 14محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
اهالی منطقه17 در روزهای اخیر لحظات و ساعت‌های پردلهره و سختی را گذراندند و حادثه‌ای که در میدان مقدم رخ داد، آسایش آنها را سلب و رخت عزا بر تن یکی از خانواده‌های این منطقه پوشاند.
انتقال مالکیت ملک قدیمی خیابان شاندیز از شهرداری به بخش خصوصی و شروع ساخت آن توسط یکی از سازندگان منطقه اتفاق خوشحال‌کننده‌ای بود که حدود 5سال پیش به وقوع پیوست، ولی این خوشحالی اهالی محله یافت‌آباد دوامی نداشت و با توقف پروژه مشکلات تازه‌ای به آنها تحمیل شده است.
گفت‌وگو با دکتر «گیتی اعتماد» معمار و شهرساز به بهانه ریزش ساختمانی در میدان مقدم

کیفیت و ایمنی فدای ارزانی

ساختمان ۱۵ طبقه در حال ساخت میدان مقدم، سومین ساختمانی است که از ابتدای امسال در جنوب تهران آوار شده است. حدود ۲ ماه قبل ساختمان ۲ طبقه‌ای در محله صالح‌آباد غربی فرو ریخت.