شهرک اکباتان؛ تلاش برای ثبت یک رکورد تازه

معمار این شهرک یک ایرانی است
سال1345، در معماری ایران یک سال مهم است؛ سالی که در آن تجربه ساخت یک مجموعه مسکونی بزرگ به‌عنوان نخستین نمونه داخلی شهرک مسکونی‌سازی‌ به ثبت می‌رسد.