32
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 9-8 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
در سال‌های اخیر مجتمع‌های مسکونی زیادی در منطقه۱۸ ساخته شده، اما تأمین امکانات آموزشی فراموش شده است

انبوه‌سازی بدون مدرسه سازی

اگر سری به بعضی از محله‌های منطقه۱۸ سر بزنید، متوجه شهرک‌های کوچک و بزرگی می‌شوید که طی چند سال اخیر ساخته شده‌اند و اکنون جزء بافت مسکونی به شمار می‌روند