40
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه16محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
موج سوم شیوع کرونا و افزایش تعداد بیماران، حضور در خانه و خودداری از بیرون رفتن، مگر در مواقع ضروری را بیش از گذشته ضروری کرده است.
با هدف آشنایی شهروندان با فعالیت‌های سامانه1888 میز خدمت از سوی کارشناسان این سامانه در محله‌های منطقه18 مستقر شد.

آرامستان مشاهیر

اسم این گورستان از نام «محمد بن بابویه» معروف به شیخ صدوق گرفته شده که یکی از فقها و دانشمندان شیعه است.