سال‌های رونق گیشه

بیش از 140 میلیون نفر در دهه 60 سینما رفتند
فیلم‌های دهه60 چگونه با تماشاگر ارتباط برقرار می‌کردند؟ برای پاسخ دادن به این پرسش باید ابتدا این نکته را لحاظ کرد که تماشاگر آن سال‌ها چه امکانی برای سرگرم شدن داشته، چقدر حق انتخاب داشته و چرا سینما تفریحی ارزان و در دسترس بوده؟ جامعه درگیر جنگ، چگونه سینما را به‌عنوان نشانه‌ای از تفرج و تفریح ارج نهاده و به آن اهمیت داده؟ گیشه پررونق دهه60 را نمی‌توان بدون ارزیابی دقیق و همه‌جانبه آن دوران تحلیل کرد؛ سال‌هایی که حتی وقتی جنگ به شهرها هم کشیده شد، چراغ سینما به سادگی خاموش نشد.