30
چهار شنبه 30 مهر 1399
شماره 8067
صفحه 6 محله
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تسهیل در حرکت خودروها و جلوگیری از ترافیک با اجرای پروژه شهید تندگویان

ترافیک میدان بهمن قیچی می‌شود

قطعه شانزدهم پایتخت با هزار و ۶۵۰ هکتار وسعت، ۶ ناحیه و ۹ محله از مناطقی است که در دروازه جنوبی شهر قرار دارد.